• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Dekt mijn brandverzekering opstijgend vocht?

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Dekt mijn brandverzekering opstijgend vocht?

Dekt mijn brandverzekering opstijgend vocht?

Vochtproblemen kunnen veel schade teweeg brengen. Maar soms kunt u geluk hebben! Zoals wanneer een bepaalde verzekering of situatie (een deel van) de kosten dekt. De brandverzekering bijvoorbeeld, die voor elk huis wettelijk verplicht is, kan onder bepaalde omstandigheden en in sommige gevallen schade dekken die u lijdt als gevolg van enkele vochtproblemen.

Maar deze vochtproblemen zijn wel expliciet limitatief opgesomd en zeker niet alle situaties vallen daar onder. Daarbij is het ook zo, dat niet alle kosten worden gedekt, zelfs als het specifieke geval wel binnen de dekking van uw brandverzekering valt. In dit artikel leggen wij uit of opstijgend vocht onder een brandverzekering kan vallen en zo ja; welke kostenposten u dan mogelijkerwijs vergoed zou kunnen krijgen. Voor alle zekerheid kunt u ook uw verzekeringspolis raadplegen die een precieze omschrijving geeft van de gedekte risico's of uw verzekeringsmakelaar aanspreken die u toelichting geeft.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor deskundig advies

Kan opstijgend vocht worden vergoed vanuit de brandverzekering?

Indien u schade ondervindt door vochtproblemen en waar u vermoedt dat dit afkomstig is van 'derden' (bvb. uw buren) raden wij u aan om altijd uw makelaar te betrekken. Die kan u adviseren over welke stappen ondernomen kunnen worden om het herstel van de schade te verhalen op die derden.
Wanneer u wilt weten of opstijgend vocht dat eerder aan uw eigen woning is toe te schrijven wordt gedekt door uw brandverzekering, dient u eerst te bepalen welke soorten vochtschade eigenlijk door een brandverzekering worden vergoed. Dit zijn in feite slechts twee zeer concrete situaties:

  • Vochtschade resulterend uit lek in een leiding
  • Vochtschade resulterend door water dat langs het dak is binnengesijpeld

Er zijn ook een aantal extra speciale situaties die dekking mogelijk maken:

  • Vochtschade resulterend uit een overstroming
  • Vochtschade resulterend door een lekkende wasmachine, mits u hier zelf echt niks aan kon doen

Opstijgend vocht zal in dit geval mogelijkerwijs vergoed kunnen worden enkel als het door de hierboven genoemde overstroming is veroorzaakt. Opstijgend vocht dat ontstaat door grondwater dat in uw muren is gedrongen, dat zal niet worden gedekt. Ook opstijgend vocht door regen heeft geen kans van slagen. Maar als bijvoorbeeld uw kelder vol is gelopen en hierdoor opstijgend vocht is ontstaan, dan kunt u allicht aanspraak maken op een vergoeding. Maar let wel: de behandeling zal niet worden vergoed. Enkel de schade als gevolg van het opstijgende vocht.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor deskundig advies

Let op: alleen gevolgschade wordt vergoed

Indien u te maken heeft met vochtschade met een oorzaak die binnen de dekking van uw brandverzekering valt, dan zal niet alles worden gedekt. De regel is dat enkel gevolgschade voor vergoeding in aanmerking komt. Gevolgschade is alle schade, die het directe gevolg is van een bepaald probleem. Dus in het geval van opstijgend vocht kunt u denken aan loslatend behang, afbladderende pleister- en verflagen, schimmel op de muren, verzwakte materialen en dergelijke.

Maar het probleem zelf (de natte kelder) zal dan weer niet worden vergoed. Er kan hierdoor een beetje een grijs gebied ontstaan tussen oorzaak en gevolg, maar dit zal geheel door uw verzekeraar worden beoordeeld. In elk geval kunt u er vanuit gaan dat kapotte onderdelen en spullen vaak worden vergoed, maar het verhelpen van het probleem zelf dus niet.

Wilt u zeker weten of de schade wordt gedekt? Laat dan een specialist naar de schade kijken

Home Solution kan voor u in korte tijd vastleggen wat de schade is die u heeft geleden door een vochtprobleem. Op basis hiervan kan uw verzekeraar bepalen of de hierdoor geleden schade binnen de dekking van een brandverzekering valt. Daarnaast kunnen wij voor u vakkundig de situatie weer herstellen, zodat u geen last meer heeft van het hinderlijke vochtprobleem en het risico op verdere schade geneutraliseerd. Benieuwd naar onze oplossingen?

Bel ons via het gratis nummer 0800/26.004 of maak vrijblijvend een afspraak om de situatie te inspecteren. Hierna kunnen we u de beste methode voorstellen en definitief komaf te maken met vocht.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor deskundig advies

Meer over opstijgend vocht

Een vraag of advies nodig? Contacteer ons

Vraag onze specialist om hulp, vrijblijvende offerte of analyse.

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie