• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Isolatiewegwijzer: Welke soort isolatie bestaat er? Welke isolatie kiezen?

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Isolatiewegwijzer: Welke soort isolatie bestaat er? Welke isolatie kiezen?

Isolatiewegwijzer: Welke soort isolatie bestaat er? Welke isolatie kiezen?

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat kostbare warmte niet naar buiten kan ontsnappen. Overigens geldt ook het omgekeerde: op een warme zomerdag zorgt de thermische isolatie er voor dat het binnen lekker koel blijft.

Om zuinig om te gaan met energie is sinds 2006 de EPB-wetgeving van kracht. Het EPB (energiebesparingsbesluit) stelt eisen aan de thermische isolatie van woningen. We geven hieronder een overzicht van wat R-waarden, U-waarden, K-waarden inhouden en wat de Lambdawaarde precies is.

Isolatie: De K-waarde

De K-waarde duidt het algemene isolatieniveau van een woning of gebouw aan. Deze waarde moet zo laag mogelijk zijn omdat dit betekent dat die woning beschikt over een hoog isolatieniveau. Een laag K-peil betekent immers dat er weinig warmteverlies is. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarde van de verschillende bouwdelen terwijl ook de compactheid van het gebouw een belangrijke rol speelt.

Isolatie: De U-waarde

De U-waarde geeft de isolatiewaarde of de warmtedoorgangscoëfficiënt aan van een bepaald onderdeel van een woning zoals het dak, de vloeren, de buitenmuren, de ramen… De U-waarde is een indicator van hoeveel warmte er verloren gaat per seconde en per m² via dat woningonderdeel als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten precies 1°C is. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.

Wilt u uw woning isoleren? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

De R-waarde

De R-waarde drukt de warmteweerstand van een isolatiemateriaal uit. Hoe hoger de R-waarde, des te meer warmte het isolatiemateriaal tegenhoudt en hoe beter het dus isoleert. Om de R-waarde van isolatiematerialen te bepalen deelt men de dikte van het isolatiemateriaal door de Lambda-waarde ervan. De R-waarde speelt een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies voor isolatie.

De Lambda-waarde

De Lambda-waarde (symbool λ) drukt de warmtegeleidingscoëfficiënt van een isolatiemateriaal uit en wordt net zoals de U-waarde uitgedrukt in W/m²K. De warmtegeleidingscoëfficiënt of Lambda-waarde geeft aan hoeveel warmte het isolatiemateriaal geleidt. Materialen met een hoge Lambda-waarde laten veel warmte door en isoleren dus niet goed. Metalen zoals aluminium, ijzer en koper hebben een hoge geleidbaarheid en geven koude en warmte bijvoorbeeld snel door. Ze isoleren dan ook niet zo goed. Isolatiematerialen geleiden dan weer heel slecht en gaan warmte en koude dus net tegenhouden. Een isolatiemateriaal met een lage Lambda-waarde zal daarom beter isoleren dan een materiaal met een hogere Lambda-waarde.
Tabel isolatiematerialen

Wilt u uw woning isoleren? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Welke isolatiematerialen gebruikt Home Solution?

PIR of Polyisocyanaat isolatieplaten

Isolatie - PIR. PIR is een kunststof materiaal dat uit isocyanaten wordt geproduceerd. Tijdens dit proces ontstaan harde schuimstoffen platen met gesloten cellen, die dezelfde toepassingen kennen als PUR. Deze platen worden meestal geleverd met een tand en groef verbinding zodat ze goed aansluiten. Door de verbindingen goed af te tapen verkrijgen we een volledig dampscherm en een volledige luchtdichtheid. De platen zijn meestal langs beide zijden bekleed met een dampdichte laag of een bitumeuze laag afhankelijk van de toepassing.

Op te merken valt dat bij gebruik van PIR altijd snijverlies kan optreden en door naden of kieren altijd nog energieverlies kan optreden. Met enkel PIR is het eveneens moeilijker om oneffenheden op het isolatievlak op te vangen. Er bestaat wel een PIR plaat waartegen minerale wol is aangebracht om oneffenheden op te vangen in bv. spouwmuren of kruipkelderisolatie langs de binnenzijde.

PIR wordt gebruikt als dat volgens de omstandigheden nuttig of noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beperkte ruimte of op een ondergrond waarbij er geen PUR kan gespoten worden.

Isoleren met Glaswol

Glaswol isolatie is een veelgebruikt isolatiemateriaal. Glaswol bestaat vooral uit gerecycleerde glasscherven, aangevuld met onder andere zuiver zand. Tijdens het produktieproces worden alle elementen aan hoge temperatuur gesmolten en tot draden gesponnen. Deze worden dan verwerkt tot rollen of platen.

Wilt u uw woning isoleren? →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Meer over isolatie

Een vraag of advies nodig? Contacteer ons

Vraag onze specialist om hulp, vrijblijvende offerte of analyse.

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie