• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Opstijgend vocht behandelen in regio Sint-Antelinks

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Woont u in Sint-Antelinks en heeft u vochtige plekken om uw muren ontdekt? Vermoedt u dat u last heeft van opstijgend vocht? Weet u echter niet goed hoe het vochtprobleem op te lossen omdat de oorzaak niet duidelijk is? Doe dan een beroep op Home Solution!

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van vochtbestrijding en –schade weten wij als geen ander hoe we elk denkbaar vochtprobleem grondig kunnen aanpakken en bestrijden.

Wij hebben reeds heel wat klanten in regio Sint-Antelinks geholpen bij de bestrijding van opstijgend vocht. Het probleem met opstijgend vocht schuilt in het soms onduidelijke karakter, omdat opstijgend vocht vaak verward kan worden met andere vochtproblemen zoals condensatie, doorslaand vocht en lekkages.

In ieder geval is het uitermate belangrijk om snel in actie te komen wanneer u last ondervindt van opstijgend vocht, omdat u anders het risico loopt hoge bedragen uit te moeten geven aan herstel en reparatie van beschadigde onderdelen van uw woning.

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan →Contacteer ons voor een definitieve oplossing

Wat is opstijgend vocht en hoe ontstaat het?

Opstijgend vocht is een vochtprobleem dat doorgaans ontstaat op begane grondniveau of in de kelder van uw woning in regio Sint-Antelinks. Is op één of meerdere plekken sprake van een verminderde waterdichtheid, dan kan vocht en water via deze weg uw muren en woning binnentreden.

Na verloop van tijd zal deze hoeveelheid vocht dusdanig groot worden dat de oppervlakken verzadigd raken en het vocht als het ware zal stijgen naar drogere plekken. Dit heeft tot gevolg dat u dus niet alleen vocht zult waarnemen op de plekken waar het binnenkomt, maar ook op andere (hoger gelegen) plekken. Het vocht kan uiteindelijk zelfs uw slaapkamer of zolder bereiken, als er gedurende een lange periode niets aan gedaan wordt. 

Wat zijn de gevaren van opstijgend vocht?

Opstijgend vocht kan op velerlei manieren uw woning aantasten, op termijn kan het ook nog eens schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid.

De plek(ken) waar het vocht binnen komt zullen in eerste instantie al beschadigd zijn, of er is in ieder geval iets mis waardoor vocht vrije toegang heeft tot uw woning in regio Sint-Antelinks. Naarmate het opstijgend vocht meer plekken weet te veroveren, zullen ook deze oppervlakken vochtig worden. Dit resulteert in materialen die week en zwak worden. Sommige onderdelen van uw woning kunnen hier zo onder lijden dat u ze allicht helemaal zult moeten vervangen. We hoeven niet te benadrukken dat hier een hoog prijskaartje aan kan vasthangen!

Ook zullen de vochtige plekken aanleiding kunnen vormen tot andere problemen zoals schimmelvorming, salpeter op uw muren en muurzouten. Met name schimmels kunnen bij inademing erg schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid, zeker indien u al met luchtwegaandoeningen kampt.

Wat kunt u doen tegen opstijgend vocht in regio Sint-Antelinks?

In het geval van opstijgend vocht, bestaat de oplossing in veel gevallen uit een injectie van de muren. Daarnaast worden natuurlijk ook de nodige reparaties of vervanging van pleisterwerk geregeld en brengen we nog wat extra vochtbescherming aan op de muren.

Een andere mogelijkheid om opstijgend vocht te bestrijden is door de muren te onderzagen. Er wordt dan onder de muren door een waterkering in kunststof aangebracht zodat opstijgend grondwater op het grondniveau wordt afgeweerd. Dit is echter een zeer intensieve en kostelijke ingreep die maar in een aantal zeldzame gevallen wenselijk is.

Wat als het vocht optrekt vanuit de kelder?

Meer dan eens ontstaat het vochtprobleem eigenlijk al in de kelderruimte. Die ligt uiteraard ondergronds en is dus ook omgeven door grondvocht. Vocht kan zowel via de wanden als de keldervloer binnen geraken. In die gevallen is kelderdichting de meest aangewezen optie om de kelder zo waterdicht mogelijk te maken. 

Opstijgend vocht behandelen? Reken op Home Solution

Om een probleem te verhelpen, is het allereerst noodzakelijk om het te identificeren. Heeft u vocht in uw woning in regio Sint-Antelinks en wilt u graag weten, of het opstijgend vocht betreft? Bel dan meteen naar Home Solution. Wij komen meteen bij u langs om uw woning grondig te inspecteren, opdat we er zeker van kunnen zijn dat het om opstijgend vocht gaat.

Nadat we voor u hebben uitgeplozen om welke vochtproblemen het gaat, zullen wij u uitvoerig adviseren over de beste methoden om uw woning in regio Sint-Antelinks weer helemaal vochtvrij te krijgen. Gegarandeerd!

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie