• Home Solution: Specialisten in vochtbestrijding, ventilatie en HVAC

Pleisteren met MP75

Klanten getuigen

Product

Wij lieten zowel binnen- als buitenshuis werken uitvoeren door Home Solution. Beide opdrachten verliepen vlot van bij het verkennend gesprek tot en met het einde van de werken. Zeker aan te bevelen.

Vera Fransen Hofstade

Pleisteren met MP75

Wanneer we afwerken met pleister wordt Knauf MP75 gebruikt in de benodigde lagen

 

Indien mogelijk wordt er eerst een verticaal ingekamde laag geplaatst (afhankelijk van de dikte van het bestaande pleisterwerk) en na een korte droogtijd word hierop de afwerkingslaag aangebracht.

Het normale verbruik van Knauf MP75 ligt op 2kg/m², echter door het overbruggen van grote diktes (vanaf 5 à 6 cm) kan dit oplopen tot 3 maal de door de fabrikant aangenomen hoeveelheid.

Onze hoeveelheden voorzien zijn gebaseerd op een maximum verbruik van 4kg/m² wat het dubbele is van de fabrikant voorschriften.

De nieuwe pleisterlaag wordt aangesloten aan de nog resterende pleisterlaag
Bij het herbepleisteren van muren welke behandeld zijn tegen capillair stijgvocht mag de muur nadien NOOIT tot helemaal op de vloer herbepleisterd worden. Dit zou een pleisterbrug creëren waardoor grondvocht opnieuw zijn weg kan vinden in de bepleistering en daardoor de injectie zinloos maken. De ruimte die we laten onderaan de bepleistering mag dus niet opgevuld worden met zand, pleister of cement. Deze voorschriften gelden uiteraard ook indien gipskartonplaten (vb. Gyproc) geplaatst wordt: ook hier moet er voldoende ruimte zijn tussen de vloer en de onderzijde van de platen.

Na het drogen van de pleister, ongeveer 1,5 à 2 maand afhankelijk van de afwerkingsdikte, kan er verder gedecoreerd worden met ademende verf, behang, e.d. ...

Opgelet: dit betekent niet dat de behandelde muur al uitgedroogd is. Een muur droogt uit (afhankelijk van de verwarming, ventilatie of andere maatregelen zoals het plaatsen van een bouwdroger) à rato van 2 cm per maand.

Plinten kunnen pas teruggeplaatst worden na volledige uitdroging van de volledige muur (muur én bepleistering)

Download de productfiche van Knauf MP75.

Een vraag of advies nodig? Contacteer ons

Vraag onze specialist om hulp, vrijblijvende offerte of analyse.

Contacteer ons voor een blijvende oplossing mét garantie